Smartnett-løsninger for overføringsnett

Pådriverne innenfor kraftvirksomheten

NETTEFFEKTIVITET

Dersom du skal kunne overføre kraft på den mest effektive måten gjennom nettet :

­ ­ ­
  • må du finne de skjulte overbelastningsproblemene som skyldes kabeltype eller nettarkitektur, og vurdere potensielle risikoer
  • trenger du korrigerende tiltak der overbelastning skaper leveringsproblemer (endre overføringsrute, dele eller importere kraft)
  • må du ha kontinuerlig overvåkning og nettkontroll

Nexans tilbyr følgende for å hjelpe deg med å nå målene dine for netteffektivitet :

STRØMPÅLITELIGHET

Dersom du skal kunne sørge for et pålitelig nett, må du :

­ ­ ­
  • redusere feil på utstyr og opprettholde nettet i best mulig stand
  • sikre nettets verdi over tid og legge til rette for oppgraderinger på den mest kostnadseffektive måten

­­­­­Nexans tilbyr følgende for å hjelpe deg med å nå målene dine for strømpålitelighet:

MILJØANSVAR

Dersom du skal kunne imøtekomme folks bekymringer om miljøet og bærekraftighet når det gjelder kraftproduksjon

­ ­ ­
  • trenger du trygge materialer
  • må du forlenge nettets levetid gjennom sikker fjerning, utskifting og resirkulering

Nexans tilbyr følgende for å hjelpe deg med å nå målene dine for miljøansvar:

­

Oppdag våre Smartnett-produkter.