Petter Inglingstad

Petter Inglingstad (29) laboratorietekniker i Høyspentlaboratoriet i Halden. Har jobbet i Nexans siden høsten 2011.

Petter-Inglingstad-300Petter kommer fra nabobyen Fredrikstad og med en far som har vært entreprenør på flere av fabrikkens byggeprosjekter, har Petter hørt om Nexans rundt middagsbordet hele oppveksten.  

–    Jeg har alltid tenkt at det høres ut som en veldig spennende arbeidsplass. Jeg kom inn her som sommervikar i 2011, et vikariat som startet i mars og var ferdig i september. Etter det ble jeg tilbudt fast jobb i høyspentlaboratoriet, forteller Petter, som i dag er en av om lag 40 ansatte på avdelingen.

Petter Inglingstad har bakgrunn fra Elektrofag, med elektro grunnkurs og videregående (VK1), samt fagbrev i El-gruppe 1. I tillegg fikk han godkjent ett år som skipselektriker på Kongeskipet Norge da han var i førstegangstjeneste.

Petter er opptatt av å få frem at folk med ulike utdanningsbakgrunner også kan ha muligheter i Nexans. – Vi trenger flinke folk, ikke bare ingeniører!  En av styrkene til Nexans er at bedriften er flink til å legge til rette for intern kompetanseutvikling, sier Petter som selv har tatt faglig etterutdanning ved siden av jobben.

 

Hva går jobben din ut på?
– Jeg har en utrolig variert arbeidshverdag, der oppgavene varierer ut fra hvilke prosjekter vi jobber med. Vi er med fra start til slutt i de ulike prosjektene og det blir veldig lite rutinepreg, og det liker jeg godt. Det er stort sett ganske hektisk i høyspentlaboratoriet fordi flere tester langs ulike steg i produksjonen er må bestås før produksjonen kan gå videre til neste steg. I tillegg driver høyspentlaboratoriet med testing av nye typer kabler. 

Teknisk jobber vi sammen på tvers av flere ulike fagretninger. Ingeniøren lager en kabeldesign, den prøvekjøres i tårnet, så tester vi den. Vi kvalitetssjekker prøver og tester i tett samarbeid med ingeniørene, som igjen har god dialog med teknisk avdeling. Denne uken jobber vi med slutt-tester, såkalte FAT (factory acceptance tester) på umbilicaler. Dette er en av de viktigste milepælene i hele leveransen, og vanligvis er også kundene til stede da.


Stolt over å jobbe i Nexans

Petter legger ikke skjul på at han er stolt over å jobbe i Nexans.
– Jeg er stolt over å jobbe i en bedrift i Østfold som har hele verden som marked. Det er spennende å møte inspektører som kommer fra alle deler av verden. For eksempel kan det være en del kulturforskjeller i møter med inspektører fra forskjellige land og det er noe av det jeg synes er spennende. I tillegg får jeg brukt engelsk mye. Du vet, kundene skal gjerne være i Østfold en tid, og da lurer de på mye – hvor er det bra å gå ut og spise, hva finnes det å gjøre og så videre. Da blir vi som bor her ofte ”lokale guider”.


Hva kjennetegner bedriftskulturen?
-    Jeg har inntrykk av at vi har mange ulike kulturer i de ulike avdelingene, men vi jobber godt sammen mot samme mål. Det å treffe og forholde seg til mange ulike mennesketyper er mye av jobben. Relasjoner er viktig, og det er viktig å være fleksibel og respektere hverandres ulike kompetanse