Stig Eikedal Andersen

Stig har vært ansatt i Nexans siden 2009 og har rukket å passere 45 år.

Stig Eikedal AndersenDen imøtekommende vestledningen har vært distriktsjef for Vestlandet, før han for to år siden gikk inn som Produktsjef Varmekabel. Med forloveden i Spania blir det stort sett jobbing og derfor er bosted i Oppegård veldig praktisk når jobben er på Langhus.

Før han kom til Nexans var han 11 år i Bergen hos Nera der han drev med trådløs telekommunikasjon. Overgangen til kabel opplevde han som litt brå, men med sin teoretiske bakgrunn fra NTNU og sivilingeniør i elektronikk, tok det ikke lang tid før han var fullt operativ.

Hans tid som utvekslingsstudent USA har langt på vei bidratt til at han nå er glad i å reise, og gjennom jobben får han besøkt eksotiske stede som Russland og Kina. Men til tross for oppvekst i Eikedal med alpint, blir det ikke lenger så mye tid som han kunne ønske til sportslige aktiviteter. - Jeg har blitt skikkelig "kontorrotte", kommer det med et smil.


Nettopp jobben; å være bindeledd mellom et teknisk tungt miljø på Langhus og distriktssjefene i Norge - og grossistkunder - med tekniske spørsmål, det opplever han som meget interessant. Stadig dukker det opp spørsmål fra private folk også. Og nettopp denne kontakten trives han godt med.
En annen del av arbeidet hans er å holde materiell som brosjyrer og kataloger oppdatert og sertifisere produkter for eksportmarkedet. I tillegg driver han kurs og opplæring av elever og kunder. Stig opplever det som veldig tilfredsstillende at ikke hver dag er lik.

Unikt med Nexans?
- Det jeg opplever som veldig fint og flott med Nexans er muligheten til intern flytting, å få nye oppgaver og utfordringer. Stig understreker at man raskt føler om Nexans er et selskap man passer godt inn i og kan tenke seg å bli. - Det merkes tidlig, sier han, og underbygger det med at han tidlig merket at dette var et selskap han ville satse på – og omvendt – at Nexans ville satse på ham.

- Jeg jobber i en fantastisk fin avdeling med ni personer, forteller Stig. - Vi går godt sammen og trekker i lag, det er et godt miljø. Stig utdyper litt; - Å trives på jobben handler for meg ikke om å få mest mulig penger, men å glede seg til å gå på jobb – det er enda viktigere.
Han motiveres av å vite at han har hjulpet noen som er fornøyde. - Det å få gode tilbakemeldinger, det stimulerer, understreker han.

Hvorfor Nexans?
Nexans var et litt utydelig selskap for Stig, et stort selskap i norsk sammenheng, men han hadde ikke hørt mye om det. Faren hans var elektriker og kjente godt til Nexans som gode produkter. Broren hans var i et miljø der Nexans var kjent som en god arbeidsplass med velrennomert og gode produkter. - Vi er kjent i bransjen, mener Stig, og utdyper: - Men i forhold til å nå frem til de som ikke er i bransjen – der har vi en jobb å gjøre.  Jeg er stolt av å jobbe her og jeg vil gjerne vise andre hvorfor, avslutter han.