Espen Doedens

27 år, prosjektingeniør R&D, ansatt i Nexans i 3 år.

Espen DoedensSom prosjektingeniør i R&D-avdelingen  (Research & Development)  har jeg en veldig variert hverdag.


Elektriske, kjemiske og mekaniske løsninger
Jeg jobber mye med elektriske, kjemiske og mekaniske løsninger, der jeg utvikler utstyr som vi tester grundig i etterkant. Det blir mye materialkunnskap, og vi har mange erfarne eksperter i bedriften som hjelper meg i jobben min.


Høyspenttesting - min favoritt
Den ene dagen er man med og bygger og tester saker med flere hundre kilovolt, og andre dagen så strekker man prøver i maskiner med mange tonn. Ettersom jeg har elektrobakgrunn er høyspenttesting en favoritt. Vi i R&D har fått oss en egen lab for høyspenttesting, og der har jeg jobbet mange timer med tester på forskjellige typer kabler og utstyr. Og vi driver det stadig videre, akkurat nå jobber vi med å bruke de gode løsningene vi til nå har utviklet, til å gjennomføre enda større tester.


Kontor i Sverige en gang i uken
Siden jeg bor i Göteborg er det bra med Nexans’ nye kontorlokaler på Lindholmen. Én gang i uken kan jeg jobbe der, med tegninger, beregninger og instruksjoner, slik at jeg får tid til å renovere huset mitt i Göteborg.