Frostsikring

Varmekabler Frostsikring Varmekabler er velegnet til å frostsikre flere utsatte komponenter og steder i et bygg.

Rør som sprenges på grunn av frost kan forårsake store vannskader. Nexans har varmekabler som kan installeres på utsiden eller innsiden av vannrør, og dermed enkelt og effektivt forhindre dette.

Et annet problem er tilstoppede takrenner og nedløp. Dette kan resultere i ras av is og snø fra taket, og gå ut over sikkerheten til både mennesker og dyr, samt eiendom. I bystrøk er det gårdeier eller beboernes ansvar å sørge for at folk på fortau og gater ikke utsettes for denne faren. Ved å montere varmekabler i takrenner og nedløp forhindres nedfall av snø og is på en effektivt, rimelig og sikker måte.

Bruk av idrettsanlegg eller landbruksarealer som f.eks. drivhus blir ofte begrenset på grunn av snøfall eller kaldt klima. Ved å installere varmekabler i jorden, kan sesongen utvides betraktelig.