Snøsmelting

Utendørs snøsmelting_1Varmekabler sikrer at oppkjørsel, trapp eller inngangsparti er snø- og frostfritt hele vinteren.

Nexans har varmekabler som kan installeres direkte i varm asfalt, i betong, under belegningsstein eller heller.

Du kan velge om du vil installere varmekabler over større arealer, kun i hjulspor, i en trapp eller i gangpartier.

Snøsmelteanlegg er enkle å styre med moderne kontrollsystemer beregnet for nettopp dette formålet. Systemet sørger for at kablene er skrudd av når det er tørt på bakken, eller over/under gitte temperaturgrenser. Snøsmelteanlegg forbruker derfor langt mindre energi og er langt billigere i drift enn de fleste er klar over. Ved bruk av et automatisk styringssystem kan den installerte effekten økes til 400W/kvm, som vil medføre en enda hurtigere smelting av snøen.

NB! Alle varmekabler skal monteres og tilkobles av autorisert elektroentreprenør.