Rehabilitering

varmekabler rehabiliteringTilgjengelig byggehøyde begrensende faktor
Ved rehabilitering, er det som oftest tilgjengelig byggehøyde som er den begrensende faktor. Det er ikke ønskelig å måtte gjøre fordyrende og tidkrevende inngrep som heving av terskler, tilpasning av dører og lignende. Ved å installere gulvvarme, kan veggplass der det tidligere har vært montert radiatorer eller panelovner frigjøres, noe som gir større frihet når rommet skal møbleres. En kan godt si at dette gjør rommet større.

Raskt og enkelt å regulere
Et gulv med ettermontert gulvvarme er som oftest svært raskt og enkelt å regulere i og med at varmekablene ligger høyt opp i gulvkonstruksjonen. Dette er ekstra positivt med hensyn til lavest mulig energiforbruk.

Nexans’ lavtbyggende varmekabelprodukter
Nexans har egne lavtbyggende varmekabelprodukter. Noen av disse kan monteres direkte mot brennbart underlag, som for eksempel gulvsponplater, og støpes inn i et tynt lag med selvutjevnende masse eller direkte i fliselim. Andre kan monteres direkte under parkett eller laminat uten bruk av støpemasse i det hele tatt. Dersom tilgjengelig byggehøyde tillater det, finnes det også tradisjonelle varmekabler som er velegnet for rehabilitering.

Varmekabel eller matteløsning
Rehabilitering kan utføres enten med vanlig, frilagt varmekabeltype som TKXP/TXLP eller med tynnere matteløsninger som MILLIMAT®. En annen løsning er MILLICABLE™ og MILLICLICK™. Dette systemet (8 mm byggehøyde) er beregnet for parkett- og laminatgulv, og det er ikke behov for støpemasse.

Den tynneste løsningen for våtromsgulv
MILLIMAT®/150 varmekabel matte legges på ubrennbart underlag, og støpes inn i flytstøp/avrettingsmasse. Overdekkes med flis og flislim, der minimum påstøp (støpemasse over varmekabelen) er 5 mm. Total byggehøyde vil kunne være mindre enn én cm, men det må alltid være fall mot sluk i våtrom, slik at deler av gulvet vil være tykkere. I gulv med mulighet for svikt er det vanlig å støpe minimum 2 cm (total tykkelse) for å sikre styrke og unngå at gulvet sprekker opp. Følg leverandøren av støpemasse sine anbefalinger og brukerveiledning.