Nybygg

New buildings planningI nye bygg kan man allerede i planleggingsfasen bestemme i hvilke rom det skal være gulvvarme. Dette gir en unik mulighet til å skreddersy løsninger for optimal komfort og effektiv energibruk. Det er ikke nødvendig å ta de samme hensyn til gulvets byggehøyde, terskelhøyde osv. som ved rehabilitering.

Normalt anbefales det å støpe tradisjonelle varmekabler inn i betongsjikt med en tykkelse på 30-50 mm som siden kan dekoreres med fliser, parkett, laminat eller gulvbelegg. Varmekabler kan også installeres direkte i trebjelkelag i for eksempel etasjeskiller, og det finnes løsninger spesielt egnet for parkett- og laminatgulv som ikke krever bruk av støpemasse overhode. Det er i nybygg også enkelt å sørge for at kablene blir tilstrekkelig isolert med termisk isolasjon på undersiden.

Det er verdt å merke seg de lave installasjonskostnadene forbundet med varmekabler i et nytt bygg sett i forhold til vannbårne systemer. Installasjonskostnaden forbundet med varmekabler i et nytt bygg vil som regel ikke være vesentlig høyere enn for andre elektrisk baserte oppvarmingssystemer, og sammenlignet med de fleste alternative systemer vil installasjonskostnaden være langt lavere.

NB! Alle varmekabler skal monteres og tilkobles av autorisert elektroentreprenør.