Om varmekabler

About heating cablesOpptar ingen veggplass
Elektrisk gulvvarme er usynlig og opptar ingen veggplass. Varmen fordeles jevnt i rommet og gir en komfort som må oppleves. Det samler seg ikke støv ved varmekilden, og rommet kan innredes og brukes som du selv ønsker.

Varmekabler lager heller ikke lyder (surkling i rør o.l.), er vedlikeholdsfritt og har meget lang levetid (50 år forventet). Elektrisk gulvvarme er enkelt og har lav installasjonskostnad.

Elektronisk termostat
Ved hjelp av en elektronisk, programmerbar termostat holder gulvet konstant ønsket temperatur til enhver tid, samtidig som energiforbruket begrenses til et minimum. Reguleringen er enkel, presis og momentant.

Spar opptil 25% med dag- og nattsenking
Det finnes i dag lavtbyggende gulvvarmesystemer som raskt blir varme, og som raskt kjøles ned igjen når varmen skrus av. Dette gjør moderne gulvarme med elektrisitet godt egnet for energisparing og effektivisering, da tempera­turen kan reguleres raskt og effektivt med en moderne termostat. Ved å senke temperaturen med rundt 5-10°C i de periodene der komforttemperatur ikke er nødvendig, kan man spare inntil 15-25% energi. Normalt har dag- og nattsenking størst effekt i tynne gulvkonstruksjoner, da disse bruker kortere tid for å oppnå riktig temperatur.

Testet i henhold til internasjonale standarder
Alle produkter er utviklet og testet i henhold til internasjonale standarder, som f.eks. IEC og CENELEC, og møter kravene fra det europeiske lavspenningsdirektivet. Produksjonen er godkjent i henhold til kvalitetsstandard ISO 9001 og miljøstandard ISO 14001. Nexans gir 20 års garanti mot produksjonsfeil på alle elektriske varmekabler, med unntak av varianten XTREME, som det er 25 års garanti på.
 

Fakta om TEK 10

TEK 10 setter krav til energiforsyning. Det er ikke lenger tillat å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. For bygninger mindre enn 500 m² skal minimum 40% av netto varmebehov kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos sluttbruker.

 

Men det er unntak: Kravet faller bort for boliger med årlig varmebehov (oppvarming + tappevann) mindre enn 15 000 kWh/år. Dette tilsvarer boliger med BRA mindre enn ca. 190 m². Kravet faller også bort hvis annen varmeløsning med­fører merkostnader over bygningens livsløp, sammenlignet med bruk av elektrisitet og/eller fossile brensler.

 

Videre gjelder: Bygninger over 500 m² oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60% av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.