Varmekabler utendørs

Snø- og isfri:

Oppkjørsel • Trapper • Inngangsparti • Gårdsplass • Fortau og gangvei • Tak

Frostsikring:

Vannrør • Takrenner og nedløp • Idrettsarenaer • Landbruksarealer

Frostsikring

Varmekabler er velegnet til å frostsikre flere utsatte steder og komponenter i et bygg. Rør som sprenges på grunn av frost kan forårsake store vannskader.