Nexans Norway 100 år!

Med røtter tilbake til 1915 har vi steg for steg tatt teknologien videre og utviklet oss i takt med samfunnets endrede behov. Fra vi la vår første kraftkabel i 1919, har vi gjennom våre tele- og kabelløsninger bidratt til utviklingen av samfunn og forbedring av menneskers livskvalitet. Vi har vært med på å bygge landet, og vi har knyttet folk og nasjoner sammen.

Nexans Norway startet som Skandinaviske Kabel- og Gummifabriker i 1915, og er for mange mest kjent som Standard Telefon- og Kabelfabrikk (STK) eller Alcatel. I dag er navnet Nexans, og vi er en del av Nexans Group, en av verdens ledende kabelprodusenter.  

Med om lag 1600 ansatte og fem fabrikker, i Halden, Namsos, Rognan, Langhus og på Karmøy har vi en solid forankring i norske lokalsamfunn. Nexans Norway har vært en viktig bidragsyter til Norges oljeeventyr, og vi leverer daglig innovative løsninger til våre kunder innen flere ulike produkt- og markedsområder. Takket være høy kompetanse og nytenkning hos våre ansatte kan vi med stolthet se tilbake på en rekke små og store milepæler. Det er summen av disse som har gjort at vi har nådd 100 år – og som vi med stolthet kan ta med oss når vi ser fremover mot de neste 100.

Den globale etterspørselen etter energi vokser med 35 prosent mot 2035, og fornybar energi utgjør en større og større andel av denne økningen. Gjennom et tett samarbeid med våre kunder skal vi i Nexans fortsette å utvikle, produsere og levere produkter og løsninger som bidrar til å løse morgendagens behov, og skaper en god og bærekraftig fremtid.   

Nexans brings energy to life!

 

Anne-Lise Aukner
Administrerende direktør, Nexans Norway