Tyra Kraka – oil & gas

Graving av 12"-16” rørledninger ned til to meter.

Banner w510 Tyra Kraka

Tyra Kraka w120Prosjektbeskrivelse:

  • Beskyttelse av en 12"-16” stålrørledning.
  • Korrigering av høydevariasjon på stålrørledning.


Prosjektutfordring:

  • Rørledningen måtte graves ned til to meter i svært tett sandbunn.
  • Hensikten var å gi maksimal tilbakefylling og møte behovet for minimal høydevariasjon.
     
     
Tyra Kraka illustrasjon w120 Nexans' løsning:
  • En høy grad av tilbakefylling ble utført for å gi termisk isolasjon og vekt for å hindre at rørledningen skulle bukte seg.