Ormen Lange – oil & gas

250 000 meter med MEG ledninger og umbilicals skulle beskyttes i perioden 2006 and 2007.

Banner Ormen Lange

Ormen Lange Capjet w120Prosjektbeskrivelse:

  • Beskyttelse av 6” MEG-ledninger (Ethylene glycol) og umbilicals, fra Nyhavna til Ormen Lange feltet..


Prosjektet utfordringer:

  • Vanndybden var ned mot 850 meter over en strekning på 250 km med gravedybde på 1,5 meter.
  • Beskyttelse måtte utføres i hellinger på mellom 15 and 25 grader.
  • Umbilicalen var uten stålbeskyttelse og var sårbar i forhold til skade på ytre kappe.
     
Ormen Lange Capjet2 w120 Nexans' løsning:
  • Capjet ® systemet utførte all graving for å beskytte MEG-ledningene and umbilicalene fra tråleraktivitet og ankring. 
  • Flere spesialsystemer ble utviklet for å møte utfordringer underveis, spesielt ved bratt skrånende terreng og sidehelling.
  • Capjet utførte nedgraving av MEG-rørene ned til 2 meter i steinfllynger
  • Capjet utførte senere også beskyttelse i den sørlige utvidelseav Ormen Lange.