Tjenester

Nexans tilbyr omfattende tjenester og støtte langs hele leveringskjeden, inkludert levering innen fristen og rask levering i nødssituasjoner, høy tilgjengelighet for en lang rekke produkter verden over, fullstendig sertifisering og tilpassede løsninger som konsoliderer kabler og reduserer kostnader forbundet med trekking og installering. Vi leverer kabler med "nulltoleranse" på avtalte lengder. I tillegg til rutinetester består kvalitetssystemene våre av statistiske kontrollprosedyrer, analyse av underliggende årsaker og 8D-problemløsing.

Services Upstream TopsideVi har gjort store investeringer for å styrke vår tekniske kompetanse på design av elektriske systemer i alle ledd, interne tegninger og innovasjon.

Samarbeidet fortsetter ved at Nexans' ingeniører er til stede på rigger for å gjennomgå installering av elektro-del, prosedyrer for trygg håndtering, kabelplassering og driftsendringer.

  • hybridløsninger for effektiv installering og drift
  • optimalisering av kabeltype, -størrelse og -ruting
  • rask problemløsing takket være internasjonal ekspertise
  • 10 % mindre vraking på grunn av nøyaktighet i kabelkutting og logistikk
  • avansert forebyggende forhåndstesting og feilanalyse for å kunne iverksette korrigerende tiltak
  • omfattende teknisk støtte før, under og etter installering

Tjenester som skaper verdi for oppstrømsaktivitet

Global ekspertise

Vår lange og internasjonale erfaring innen land- og offshorebasert olje- og gassproduksjon gjør oss til unike problemløsere. Våre fire grunnpilarer for å skape verdi for kunden omfatter kabelytelse, installering, komplette systemer samt tjenester og støtte på lang sikt.

Lokal tilstedeværelse

Ved å forstå kundenes leveringskjeder og internasjonale virksomhet kan vi være svært fleksible når det gjelder lokal lagerbeholdning og respons i nødssituasjoner. Vi tilbyr også rådgivning innenfor design, installering og vedlikehold.

Ingeniørsamarbeid

Nexans er en teambasert organisasjon med en systematisk tilnærming til problemløsing. Våre ingeniører er til stede hos eller besøker kundene på bore- og produksjonsrigger både før, under og etter installering.

Ledende på teknologi

Vi utvikler stadig nye løsninger for å støtte oppstrømsaktivitet ved å forbedre kraft-/datakabler og umbilicaler når det gjelder brann-, slam- og værmotstand, bruk ved svært lave temperaturer og økende EMC for VFD-er.