Kraftkabler og tilbehør for høy spenning

HV power cables and accessoriesØkende behov for kraft på topside-delen av plattformer gjør at det trengs flere høyspenningstransformatorer. Høyspentkabler (opptil 110 kV) kreves for sikker tilkobling mellom transformator og skillebrytere samt mellom høyspente overføringskabler under og over vann..

Den totale kabellengden er vanligvis kort. Dessuten er stor fleksibilitet avgjørende, særlig ved varierende sjøforhold.

Vi tilbyr:

  • bred erfaring med høyspentkabler og -tilbehør (termineringer osv.)
  • avansert design og teknologi, inkludert tilpassede løsninger
  • støtte ved design, installering og idriftssetting

Separable tee shape connector   Skillbar T-formet koblingEquipment bushing  Bøssing til utstyr