Martin Skallerud

38 år, prosjektingeniør i landinstallasjonsavdelingen, ansatt i Nexans i 6 år

Martin liker å være aktiv, både på sykkel, ski og gjerne som kaptein på sjøspeidernes treseilskute som krever en del dugnad.  Reising til eksotiske steder hvor ikke andre turister finner veien er også en hovedinteresse. Han har besøkt alle verdensdeler, og liker spesielt å studere lokal skikk og bruk samt i kontakt med menneskene i landet han besøker.

Martin beskriver seg selv som en oppdager og tenker at jobben i Nexans lar han kombinere det rastløse og søkende, men en interessant jobb der han kommer i nærkontakt med mennesker i de landene Nexans utfører prosjekter i.

I studietiden var han aktiv ved studentsammenkomster og holdt på med teater, scenebygging og det tekniske rundt dette. Martin gikk på NTNU og ble uteksaminert fra Energi og Miljø. - Jeg husker Nexans som profilert og aktiv opp mot studentene, så jeg ble fort kjent med navnet, men ante ikke hvor stort selskapet var.

Fra A til Å
Martin jobbet først tre år i byggebransjen som rådgiver for elektro. – Jeg fikk mange forskjellige jobber, men erfarte fort at de artigste var dem som jeg kunne følge fra A til Å fra prosjektering til gjennomføring.

Martin Skallerud 01
- Det er spennende og lærerike ting vi holder på med som er utfordrende både faglig og menneskelig. Dette er arbeid som utføres på et nivå man ikke finner mange andre steder.

Martin Skallerud 02
- Jeg husker Nexans som profilert og aktiv opp mot studentene, så jeg ble fort kjent med navnet, men ante ikke hvor stort selskapet var.

 

Interessen for kabelbransjen kom for alvor i forbindelse med en toukers jobb i Afghanistan i 2008, ved installasjon av ny kabelforsyning til et hotell. Da jeg senere så en stillingsutlysning fra Nexans var jeg ikke sen om å søke. På intervjuet viste det seg at dette var en prosjektjobb med installasjonsansvar. Midt i blinken i forhold til å reise, følge hele prosjektet og jobbe selvstendig, men i team med mange ulike fagpersoner. Han reiser ca 10 uker i året til prosjekter verden rundt. Sist i Newfoundland og Labrador i Canada i forbindelse med en kraftkabelinstallasjon.

Jobben består i å planlegge alt arbeid som skal skje på land eller plattform – fra inntrekk av kabel, installasjon i grøfter tilteknisk oppfølging av montasjearbeidet. I tillegg håndterer han alle grensesnitt i forhold til kunder, underleverandører og nasjonale regler samt interne grensesnitt som teknisk avdeling og marin installasjon.
Ved prosjekttildeling er det først planperiode på opp til ett år, med koordinering av dokumenter, prosedyrer og tegninger. Så kommer en operasjonell periode med installasjon. Det innebærer å være anleggsleder og håndtere alt det praktiske rundt f eks trekkingog selve montasjen mot trafo, høyspentlinje eller lignende. Vi installerer både kraftkabler og fiberkabler.

Rom for initiativ
I Nexans er det rom for å ta initiativ daglig. Det opplever jeg gjennom å proaktivt få gjøre det jeg ønsker innenfor prosjektets rammer og i samarbeid med andre.  Vi står fritt i å planlegge og gjennomføre jobben, så lenge det er til prosjektets beste. Her er det rom for å initiere forbedringer eller tenke nytt. Vi har god blanding av gammel og ny kunnskap i skjønn forening.

Martin gleder seg til å gå på en aktiv jobb der ingen arbeidsdag er lik og der han ser resultatet av det vi har prosjektert i lang tid, bli realisert i en installasjon som fungerer etter planen.
- Jeg føler at det gir meg mye og det å få gjort ting og få respons, det driver meg videre. Det er spennende og lærerike ting vi holder på med som er utfordrende både faglig og menneskelig. Dette er arbeid som utføres på et nivå man ikke finner mange andre steder.