Belwind

Belwind-02 w510

 

Belwind w120Prosjektbeskrivelse:

  • Produsere og installere 52 km, 170kV HVAC eksportkabel med fiber til det nederlandske Van Oord Dredging & Marine Contractor b.v.

 

Kundens utfordringer:

  • Kabelen skulle forbinde vindparken Belwind med det belgiske kraftnettet.
  • Vindparken skulle settes i drift i 2011, og var første fase i det belgiske prosjektet, Belwind Offshore Wind Park, en forbindelse som skulle sikre kraftoverføring til ca 165 000 husstander i Belgia.
  • Belwind Offshore Wind Park er lokalisert hele 46 km utenfor Zeebrugge, bestående av 55 vindturbiner som genererer 165MW.

 

Belwind-02 w120

Nexans' løsninger:

  • Eksportkabelen ble produsert ved Halden-fabrikken, de integrerte fiberoptiske elementene ble produsert ved Rognan-fabrikken.
  • Installasjonen ble utført ved hjelp av Nexans’ kabelleggefartøy C/S Nexans Skagerrak. Nexans’ Capjet-system ble brukt til nedgraving av kabelen, med levering sommeren 2010