Pemba-Tanga

Miljøvennlig kraft fra fastland

Pemba-Tanga w510

 

Pemba-Tanga w120Prosjektbeskrivelse:

  • Myndighetene på Zanzibar hadde behov for å gi strøm til Pemba – den nest største øya i Zanzibar-øygruppen.
  • Prosjektet var helfinansiert av den norske stat og ble ledet av Norplan på vegne av Utenriksdepartementet/ZECO.

 

Kundens utfordringer:

  • Den nye forbindelsen skulle erstatte tre dieselgeneratorer og bidra til
    økonomisk og sosial utvikling på Pemba gjennom bærekraftig energi.
  • Med en kraftforbindelse ville Pemba bedre kunne videreutvikle turistnæringen.

 

Nexans' løsninger:

  • Den 36 kV PEX-kabelen ble produsert I Halden og transportert og installert med installasjonsfartøyet C/S Nexans Skagerrak. 
  • Kabelen ble lagt fra Tanga på tanzaniansk fastland til Pemba. Under utfordrende forhold ble den installert på rekorddybden 850 meter.