NorNed

NorNed w510

 

NorNed_w120Prosjektbeskrivelse:

  • Levere og installere sjøkabel mellom Norge (Kvinesdal) og Nederland (Eemshaven) til NorNed-forbindelsen for å bedre forsyningssikkerheten i begge land.

 

Kundens utfordringer:

  • NorNed ville ha en maksimal kapasitet på 700 MW for å bedre forsyningssikkerheten for strøm både til Norge og Nederland samt stabilisere kraftprisene.

 

NorNed2 w120

Nexans' løsninger:

  • Nexans leverte to 156 km lange masseimpregnert HVDC-kabler med en spenning på 450 kV. Kablene ble lagt på 410 meters dyp.
  • Kablene mellom Kvinesdal i Norge og Eemshaven i Nederland var i 2008 verdens lengste sjøkabler med sine 2 x 580 kilometer.
  • C/S Nexans Skagerrak la begge kablene og beskyttelsesarbeidet ble gjennomført med Nexans' Capjet-system.