Francilien lokaltog – Bombardier

Francilien suburban train – BombardierProsjektbeskrivelse:

  • Frem til 2015 skal Bombardier levere 172 togsett og 1321 vogner for Francilien lokaltog.

Kundens utfordringer:

  • Oppfylle SNCFs strenge krav til sikkerhet, pålitelighet, vedlikeholdsvennlighet og livsløpskostnader.
  • Ny utforming av kritiske elementer som dører, reservestyring, sikker dataoverføring mellom tog.
  • Omfattende IP-basert kommunikasjonspakke.

Francilien suburban train – BombardierNexans' løsninger:

  • Kabler som er i samsvar med både EN- og NFF-standarder.
  • 25 000 km med Nexans' FLAMEX®-kabler, som er spesielt utviklet for jernbane, til kraft, kontroll og databruk.
  • En totaltjeneste som omfatter design, utvikling, verdianalyse, masseproduksjon, administrasjon av leveringskjeden og redesign to cost av ingeniørtjenester.