Markedstrender

Umbilical

Store havdyp og lange lengder

MS umbilical - market challanges w230Ved siden av Nordsjøen utvikles markedene også i andre deler av verden, som Asia, Stillehavet, Afrika og Amerika. Utviklingen går mot umbilicals for større havdyp og lange lengder, som for eksempel i Brasil.

En annen utfordring går på krav til standardisering og kortere leveringstider.
Toneangivende for dette, er en av våre viktigste kunder som har mål om å redusere sine kostnader med 30 % og gjennomløpstiden med 50 %. Dette stiller krav til ensartede løsninger, noe som er positivt også for oss.  


Markedets forventninger til oss:

  • Umbilicals for teknisk utfordrende applikasjoner 
  • Robuste og varige løsninger
  • Kombinerte produkter for kraft og kontroll-umbilicals
  • Standardisering