Nexans' verdier

Nexans har seks verdier som skal ligge til grunn for vårt daglige arbeid. De skal også styrke relasjonene til våre kunder og leverandører og alle andre som gruppen samhandler med. Verdiene er drivere for den enkelte ansatte med tanke på førsteklasses prestasjoner og ambisjonsnivå.

Nexans Values

Vær kundeorientert Vi har fokus på våre kunder, lytter til dem, søker fullt ut å forstå dem og forutser deres behov. Vi leverer førsteklasses produkter og tjenester til rett tid og bidrar til deres verdiskapning. > Verdsett mennesker Grunnlaget for vår suksess er mennesker. Vi er pålitelige, åpne, ærlige og vi respekterer våre kolleger og deres ulikheter. Vi lever i henhold til Nexans verdier. Vi forventer rettferdig behandling, utvikling og muligheter til å utvikle vår kompetanse. > Levér førsteklasses prestasjoner Gjennom å dele kunnskap, sikre personlig utvikling, kontinuerlige forbedringer, sikkerhet og førsteklasses utførelse oppnår vi de beste produkter, prosesser og tjenester. > Ta initiativ Sammen bygger vi en dynamisk kultur som motiverer til proaktivitet, fleksibilitet og innovasjon slik at vi når våre strategiske mål. Vi forutser og driver endring. > Vis ansvarlighet Vi viser integritet ved å ta eierskap til det som er forventet av oss og fullt ansvar for våre handlinger. Vi driver vår virksomhet på en sikker og etisk måte, respekterer miljøet og støtter de samfunn som vi opererer i. > Tenk globalt > Vår virksomhet skal bidra til at gruppens mål nås. Vi er åpne og samarbeider innen og på tvers av hele organisasjonen . Vi oppfordrer til åpenhet, og vi deler informasjon og kunnskap.