Mexilhão

Første stålrørsumbilical til Brasil

Mexilhào gas field in Brazil

 

 

Mexilhào 3Prosjektbeskrivelse:

  • Et Petrobras-prosjekt (Petróleo Brasileiro SA): Mexilhão-gassfeltet i Santos-bassenget utenfor kysten av São Paulo, startet i 2008.
  • Dybden er 500 meter.

Kundens utfordringer:
Et særlig utfordrende prosjekt...

  • på grunn av høye temperaturer (130 °C ved brønnhodene)
  • på grunn av høyt reservoartrykk (700 bar)

... som krever svært tykke stålrørsvegger.

Mexilhào 2 Nexans' løsning:
  • For første gang i Brasil ble umbilicals levert kun med stålrør.
  • To ulike dynamiske umbilicals som kobler sammen den faste plattformen til undervannsmanifolden og manifolden til de enkelte brønnhodene.
  • 7 statiske kontroll-umbilicaler.
  • Total lengde på umbilicals ca. 59 km.
  • De dynamiske umbilicalene benyttes til elektronisk styring av systemer på havbunnen, samt til injeksjon av hydrauliske og kjemiske væsker.