Tyrihans

Komplett leveranse av umbilical, kraft-umbilical og DEH

Umbilical-banner w510 umbilical Tyrihans 

 

Nexans DEH Tyrihans 2 w120 Prosjektbeskrivelse:

  • Tyrihans er knyttet opp mot den flytende plattformen, Kristin A, i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet er operert av Statoil.
  • Arealet er 18 km langt og 6 km bredt på 280 meters havdyp.
  • Produksjonsstart i midten av 2009.

Prosjektets utfordringer:

  • Tyrihans prosjektet benytter spissteknologi for å redusere karbon emisjoner og øke utvinningsgarden av feltet
  • Komplekse umbilical design i kombinasjon med høyspent kraftkabler
Nexans DEH Tyrihans 1 w120 Nexans' løsning:
  • Nexans leverte en kraftumbilical på 32 km, en hovedumbilical på 44 km og en SSIV-umbilical på 700 meter (subsea intervention valve umbilical).