BP King Subsea Pump

Første kraft-umbilical med stålrør

Umbilical-banner w510 BP-King 

 

BP KingProsjektbeskrivelse:

  • BP King-feltet ligger i Mexico-golfen. Dybden er 1700 meter.
  • I 2005 fikk Nexans kontrakt for dette prosjektet som er en del av rammeavtalen med BP.
  • Leveransen inkluderer kraft-umbilicals for operasjon av multifasepumper.

Prosjektets utfordringer:

  • Verdens første stålrørs-umbilical med integrert høyspentkabel.
  • Konseptet med å integrere en høyspentkabel med kontroll-umbilical er meget utfordrende, både fra et mekanisk og et elektrisk designsynspunkt, med elektrisk interferens mellom ledere og induktive tap i stålrørene som særlige utfordringer.
  • En tilleggsutfordring er at kablene skal operere på dyp på mer enn 1700 meter.

Nexans' løsning:

  • Nexans leverte en dynamisk kraft-umbilical på 23 352 meter og en statisk kraft-umbilical på 4190 meter.
  • Integrasjon av kraft- og kontroll-umbilicals til én enhet muliggjør levering av høyspenning (24 kV) på dypt vann. Det er besparende og rasjonelt å installere én kombinert enhet sammenliknet med en delt løsning med flere umbilicals.