Atlantis

Ultra dypt havdyp utbygget over flere faser

Umbilical-banner w510 Atlantis 

 

AtlantisProsjektbeskrivelse:

  • Atlantis-feltet ligger i Mexico-gulfen på 2150 meters dyp og inneholder 600 millioner fat olje.
  • Halvt nedsenkbar plattform som er forbundet med et undersjøisk oljefelt.
  • Umbilical-leveransen startet med 53 km umbilical i 2005 og har fortsatt i flere utbyggingsfaser.

Prosjektets utfordringer:

  • Vanndyp på mer enn 2000 meter.
  • Krevende teknologiske utfordringer med hensyn til design for dynamisk bruk.

Nexans' løsning:

  • Umbilicalene har bestått av separate elektriske og hydrauliske umbilicals samt flying leads (korte, enkle umbilical-lengder).