Ormen lange

Krevende topologi

DEH Ormen Lange w510 

 

Nexans DEH Ormen Lange umbilical w120Prosjektbeskrivelse:

 • Ormen Lange-feltet ligger ca 120 km nordvest for Mørekysten på ca 850 m dyp og vil kunne dekke inntil 20 prosent av Storbritannias gassbehov i opptil 40 år.
 • Alt utstyr ligger på havbunnen og er styrt fra land, det er ingen plattform eller annet utstyr på havoverflaten.
 • Utbyggingen av Ormen Lange-feltet i Norskehavet som startet opp i 2006, er blant de største og mest krevende industriprosjektene som har vært gjennomført. Shell er driftsoperatør på feltet.

Prosjektets utfordringer:

 • Vanskelige bunnforhold med en krevende topologi som stilte spesielle krav til tilpasning av havbunnen med Nexans’ undervannsgravemaskin, Spider.
 • Vertikalt fall på opptil 30 grader.

  

Nexans DEH Ormen Lange w120 Nexans' løsning:
 • To hoved stålrørsumbilicaler, 125 km hver og en infield-umbilical på 4km installert i 2006 og 2007.
 • Umbilicals fra Nyhamna til Ormen Lange-feltet leverer hydraulisk væske, elektrisk kraft og fiberoptiske signaler som skal drifte produksjonssystemet under vann.
 • Ormen Lange er en av de lengste umbilicals som er levert. 
 • Planering av havbunnen med Spider.
 • Infield-lengde til Southern Field levert i 2009.
 • Infield-lengde til Northern Field skal leveres i 2012.