Snøhvit

Lengst i verden

Banner w510 umbilical Snohvit

 

 

Snøhvit Prosjektbeskrivelse:

 • Snøhvit er det største industriprosjektet i Nord-Norge noensinne, så utbyggingen hadde stor betydning for næringslivet i regionen.
 • Snøhvit-feltet ligger i Barentshavet og er det femte største gassfeltet på norsk sokkel. På dette feltet er alt av utstyr i produksjonsanlegget plassert på havbunnen.
 • Nexans leverte i 2005 fem umbilicals med kraftkabler, fiberoptiske kabler samt hydrauliske rør for kontroll og injisering av kjemikalier.

Prosjektets utfordringer:

 • Snøhvit er den første havbunnsutbyggingen hvor alle funksjoner på feltet skal fjernstyres fra et landanlegg.
 • Lengden ga utfordringer for både det elektriske og hydrauliske systemet, som stilte store krav til komponentforståelse.
 • Umbilicalen på 145 km mellom landanlegget på Melkøya og Snøhvit-feltet er fortsatt verdens lengste umbilical. 
Snøhvit Nexans' løsning: 
 • Utvikling og produksjon av 145 000 meters hoved-umbilical i én lengde og ca 30 000 meter infield-umbilicals fordelt på fire lengder.
 • Hele Snøhvit umbilical-systemet veide ved leveranse ca 2 500 tonn.
     - Hoved-umbilicalen veide totalt ca 1 750 tonn, dvs ca 13 kilo
       per meter.
     - Infield umbilicalene veide ca 750 tonn, dvs ca 23,5 kilo
       per meter.
 • De fire infield umbilicalene som går fra hovedsentralen (Central Distribution Unit) på feltet og ut til hver template, hadde en hovedlengde på 145 kilometer, og en 30 km infield-umbilical.