Umbilical-løsninger

Umbilical system - King Field layout w650

Umbilicals

Umbilicals benyttes til å styre hydrauliske ventiler, overføre strøm til elektriske undervannssystemer, overføre signaler for overvåking/monitorering, injisere væsker i produksjonsstrømmen for å optimalisere produksjon, injisere metanol for å motvirke pluggdannelser, og drifte elektriske pumper (kraft-umbilical) for å øke utnyttelsesgraden av reservoarene.
 

Stålrør-umbilical

En stålrør-umbilical vil typisk bestå av stålrør, elektriske elementer, fiberkabel til monitorering og overvåking. I tillegg til fyllmateriale rundt elementer, dekkes den av stålarmering og beskyttende lag. En kraft-umbilical er i prinsippet lik en stålrør-umbilical, men har også kraftfaser. 


90 prosjekter verden rundt

Nexans har levert mer enn 90 umbilical-prosjekter verden rundt, og produsert over 3 000 kilometer umbilicals. Vi baserer oss på ISO 13628-5 Umbilical Specification, noe som innebærer testkrav, tredjeparts krav og informasjonskrav. I tillegg kommer kundespesifikke krav til for eksempel sveising.