OML 58-prosjektet, Nigeria

Nexans leverer 1000 km med kabler for å øke gassproduksjonen i Niger-deltaet

OML 58 project, Nigeria