Ormen Lange

Dypest i verden

DEH Ormen Lange w510

Nexans DEH Ormen Lange umbilical w120Prosjektbeskrivelse:

 • Ormen Lange-feltet ligger ca 120 km nordvest for Mørekysten på 800-1100 m dyp og vil kunne dekke inntil 20 prosent av Storbritannias gassbehov i opptil 40 år.
 • Alt utstyr ligger på havbunnen og er styrt fra land, det er ingen plattform eller annet utstyr på havoverflaten.
 • Utbyggingen av Ormen Lange-feltet i Norskehavet, med oppstart i 2006, er blant de største og mest krevende industriprosjektene som har vært gjennomført. Shell er driftsoperatør på feltet.
 • Ormen Lange er klargjort for et etterinstallerbart DEH-system som er utviklet og kvalifisert av Nexans sammen med Statoil og SINTEF. Tilkoblingspunktene er allerede installert på rørledningen. Ved fremtidig behov for røroppvarming, vil kabler og utstyr for strømforsyning kunne kobles til med en ubemannet undervannsrobot (ROV).
   


Prosjektets utfordringer:

 • 850 meter er største dyp noensinne for DEH.
 • Det var behov for en etterinstallerbar løsning.
 • Installasjonsmetode og -konsept for systemet måtte utvikles.
 • Smelting av isplugger.
   
Nexans DEH Ormen Lange w120 Nexans' løsning:
 • Fullt kvalifisert DEH-system til etterinstallasjon. 
 • ROV-vennlig tilkobling mellom høyspent kabel og rørledning (patentert løsning).
 • Patentert kabeldesign for dette og større havdyp.
 • Nytt konsept for installasjon, operasjon og opprydding av systemet.