Tyrihans

Lengst i verden

DEH Tyrihans w510

Nexans DEH Tyrihans 2 w120 Prosjektbeskrivelse:

 • Tyrihans er knyttet opp mot den flytende plattformen, Kristin A, i Norskehavet, ca 200 km vest for Sandnessjøen. Feltet er operert av Statoil.
 • Verdens lengste rørledning med DEH-system installert i 2007-2008.   

 
Prosjektets utfordringer:

 • Største og lengste rørledning med DEH noensinne, 18 tommer/44 km, førte til unike utfordringer med tanke på kabeldesign.
 • Høyeste spenningsnivå for DEH noensinne, 52 kV.
 • Strengere krav til mekaniske påkjenninger for kabel (tråling og rørbevegelser).
 • Ny installasjonsmetodikk i DEH-sammenheng (S-lay).

   
Nexans DEH Tyrihans 1 w120 Nexans' løsninger:
 • Kvalifisert PEX-isolasjon for 52 kV med vått design (kan ikke bruke metallskjerm på DEH).
 • Koaksialt design på DEH riser-kabel og armert feeder-kabel (patentert løsning som gir mindre tap).
 • Halvledende kappesystem på piggyback-kabel for å håndtere ladestrømmer.
 • Ny tilkoblingsmetode for koaksialkabel til rørledning (patentert løsning).
 • Første felt med kontinuerlig overvåkingssystem integrert i piggyback-kabel (patentert løsning).
 • Ekstern trålbeskyttelse for piggyback-kabel; ’Mechanical Protection System’ (patentert løsning i samarbeid med Statoil).