Åsgard

Først i verden

DEH-Asgard w510 

 

Åsgard DEH project1 w120Prosjektbeskrivelse:

 • Åsgard-feltet ligger ved Haltenbanken, ca 200 km vest for Nord-Trøndelag. Her ble verdens første DEH-prosjekt installert for Statoil i 2000.
 • På Åsgard er seks rørledninger varmet opp med DEH og knyttet opp mot den flytende plattformen. Nexans leverte alt DEH-spesifikt utstyr fra plattformen til enden av rørledningen.
 • Prosjektet var det første i sitt slag etter en langvarig utviklingsfase i samarbeid med Statoil og SINTEF. 


Prosjektets utfordringer:

 • Mekaniske påkjenninger: Tråling og rørbevegelser kan skape store mekaniske påkjenninger på kabelen. Kabel som ligger langs rørledningen kan ikke ha mekanisk beskyttelse i form av metallisk armering fordi det reduserer effekten i rørledningen.
 • Isolasjon: Høy driftstemperatur medfører nye utfordringer med tanke på levetid for isolasjonssystemet.
 • Installasjon: DEH-kabler og -utstyr må installeres samtidig med rørledning.
 • Omgivelser: Unngå at elektrisk strøm i sjøen påvirker annet utstyr i nærheten.


 

Åsgard DEH project w120 Nexans' løsning: 
 • Verdens første dynamiske DEH-riser og den største i diameter og vekt per meter noensinne ved installasjonstidspunktet: Dynamisk DEH riser-kabel med fire strømledere, hver på 12 kV med 1600 mm2 kobberleder samt hydraulikkrør.
 • Verdens første kobling mellom høyspentkabel og rørledning på sjøbunnen.
 • Langvarige studier og kvalifikasjonsarbeid med Statoil og SINTEF førte frem til et vellykket og miljøvennlig design.
 • Innebygd trålbeskyttelse på piggyback-kabel (patentert løsning).