Nexans' løsninger

Nexans DEH løsninger sirkel w250Direkte elektrisk oppvarming, eller Direct Electrical Heating (DEH), er en teknologi utviklet for å sikre brønnstrømmen gjennom rørledningen til plattformen. Elektrisk vekselstrøm fra DEH-kabelen føres gjennom stålet i rørledningen som dermed varmes opp via sin egen elektriske motstand.


Utviklingssamarbeid

Røroppvarmingsteknologien var resultatet av et samarbeid mellom Statoil, SINTEF og Nexans på 1990-tallet. Samarbeidet førte frem til det aller første DEH-prosjektet Åsgard. 


Nexans’ ekspertise jobber for miljøet

 • DEH er et miljøvennlig system uten kjemikalier, som sterkt reduserer behovet for rensing på plattformen. Dette gir store plass- og vektbesparelser.
 • Ved hjelp av elektrisk strøm, varmes rørledningen opp slik at den holder seg over kritisk temperatur ved produksjonsstans og lave produksjonsrater.
 • DEH tillater kontinuerlig drift av produksjonssystemet, og kan skrus på ved behov.
 • DEH gir kunden større fleksibilitet og har en rekke økonomiske og miljømessige fordeler. 


Pionerarbeid innen DEH-utvikling

Nexans startet utviklingen av DEH i samarbeid med oljeselskaper og forskningsmiljøer på begynnelsen av 1990-tallet. Vår lange erfaring innen kabler og utstyr til energi-industrien danner basisen for vår systemforståelse. 

 • Gjennom deltagelse i teknologikvalifisering samt gjennom erfaring fra alle systemer i operasjon i Nordsjøen, har Nexans utviklet kabel og utstyr for DEH-formål basert på de spesielle kravene som stilles for DEH.
 • Kablene i et DEH-system driftes på en annen måte enn en tradisjonell sjøkabel som brukes til kraftoverføring. DEH-kablene utsettes for syklisk drift og høy driftstemperatur. Dette medfører nye utfordringer med tanke på levetid for isolasjonssystemet. Dessuten kan ikke kabel som ligger langs rørledningen ha metallskjerm eller armering, fordi det reduserer effekten av røroppvarmingssystemet. 
 • Det er store mekaniske påkjenninger for kabel, for eksempel ved tråling og rørbevegelser.
 • DEH-systemet gir noe elektrisk strøm i sjøen og dette må tas hensyn til ved prosjektering av annet nærliggende utstyr, både med tanke på korrosjon og påvirkning av signalkabler.
 • Nexans lange erfaring med umbilical- og offshore-kabel har dannet basis for over 15 års utvikling spesielt rettet mot DEH.
 • Kabler og komponenter utsettes for andre belastninger under installasjon og operasjon enn konvensjonelle offshore-produkter.
 • All design, testing og produksjon utføres av Nexans.