Markedsutfordringer

DEH

Nexans DEH Åsgard MF-utfordringer sirkel w250Moderne oljeinstallasjoner har som regel flere brønner knyttet opp til én enkelt plattform, sentralt plassert i forhold til brønnene.

Oljen/gassen som har høy temperatur og høyt trykk når den kommer ut av brønnen, må holdes varm. Rørledningen er derfor termisk isolert for å sikre gjennomstrømning ved normal produksjon.


Hindre pluggdannelse og avleiring

Det kan være mange kilometer fra brønn til plattform, noe som fører til varmetap i oljen/gassen. Ved produksjonsstans vil produktet i rørledningen avkjøles over tid. Dette kan føre til dannelse av plugger når temperaturen faller under kritisk nivå. Direkte elektrisk oppvarming (DEH) er en komplett teknisk løsning for oppvarming av rørledningen, slik at slike pluggdannelser unngås.

Rørstrømmen fra enkelte brønner kan føre til voksavleiringer på rørveggen. Dette kan også hindres ved bruk av DEH-teknologien.
 


Markedets forventninger til oss

  • Robuste og varige løsninger som sikrer kontinuerlig drift
  • Miljøvennlige løsninger
  • Kostnadseffektiv teknologi i front