Bærekraftige bygg

Både myndigheter, produsenter, utviklings- og designavdelinger, fagfolk og privatpersoner må ta ansvar for disse nye miljøutfordringene.

Et bærekraftig bygg er:

Redet komfortabelt, sikkert og pålitelig sted å bo og arbeide.

Bleudesignet for å optimalisere energibruken.

Greendesignet og bygd for lav miljøpåvirkning i løpet av hele livssyklusen, inkludert karbonfotavtrykket.

 Sustainable Buildings

Nexans' svar på disse utfordringene er å kombinere flere produkter og tjenester i alle typer bygg, enten det gjelder boliger, offentlige bygg, kontorbygg eller industribygg.

Våre produkter er et viktig fortrinn for bærekraftige bygg som skal sertifiseres i henhold til en nasjonal standard, for eksempel HQE®, LEED®, BREEAM®, Green star, og Green Mark.

 

 

Et trygt og sunt miljø for beboernet


Nexans tilbyr skreddersydde løsninger for oppvarming og brannsikkerhet, slik at beboerne kan bo trygt.


ALSECURE®

Halogenfrie kabler er kabler med forbedrede egenskaper for funksjonssikkerhet og selvslukking som aktivt bidrar til bærekraftige bygg. Kablene sørger for et trygt og sunt bygg, og beskytter byggets utstyr og struktur i tilfelle brann. Disse fordelene skyldes bruken av halogenfrie materialer som er røyksvake og avgir lite irriterende, korrosiv gass ved brann. Et komplett sortiment er tilgjengelig under merkenavnet Alsecure®.
 

Funksjonssikre kabler sikrer fortsatt drift av brannsikringsutstyr i tilfelle brann.


Varmekabel

Elektrisk gulvvarme garanterer jevn varmefordeling og økt energieffektivitet. Ved hjelp av avanserte termostater slås det elektriske gulvvarmesystemet på og av etter behov, noe som reduserer energiforbruket.

 Alsecure

ALSECURE®

 

Cablemat

Cablemat®

 

Fremtidens energiproduserende bygg


Fremtidens bygg vil ikke bare bruke mindre energi. De vil faktisk også produsere energi, som overføres direkte til kraftnettet.
 
For å håndtere dette og oppfylle mål som er fastsatt av nasjonale myndigheter, må tanken om fornybar energi være en sentral del av byggeprosjekter.


KEYLIOS

Derfor tilbyr Nexans et komplett sortiment av kabler som sikrer riktig drift av solcellepaneler og for tilkobling til nettet. Nexans har lansert KEYLIOS™, et fullt sortiment av kabelløsninger og -tjenester for å oppnå bedre solkraftytelse og kraftflyt, inkludert kabelserien Energyflex®.

 Energyflex

ENERGYFLEX®

 

KEYLIOS™

KEYLIOS™

 

Bruker- og miljøvennlige produkter 


Nexans kan tilby innovativ emballasjedesign, og vi samarbeider tett med kundene ved utvikling av produktene. Disse emballasjeløsningene er ikke bare innpakning, men er utviklet for å forenkle arbeidet og hverdagen, samtidig som de tar hensyn til miljøet.
 
Nexans' ingeniører jobber hardt med å utvikle smarte løsninger som forenkler installasjon av kabler, inkludert enkel avmantling, ferdigtrukne rør, praktiske spoler, tromler og forpakninger. 


GREEN DRUM-programmet
I januar 2010 lanserte Nexans i Europa sitt "Grønne tromler"-program, og styrket dermed innsatsen for en bærekraftig utvikling. Ved å gjøre dette ble Nexans verdens første kabelprodusent som oppgraderer til tromler med PEFC™-sertifisering (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). Produkter levert på tretromler har nå PEFC™-logoen, slik at bærekraftig utvikling blir litt mer konkret for kundene våre.

 User friendliness

Brukervennlighet og smart innpakning

LCA and ecodeclaration of products

Livssyklusvurdering og økodeklarasjon for produkter

Recycling

Gjenvinningsordninger

PEFC

"Grønne tromler" med tre fra skog som forvaltes på en bærekraftig måte

Nexans' innsats for trygge og pålitelige produkter

Siden 2007 har konsernet tatt i bruk forskjellige prosedyrer og verktøy for å produsere kabel og informere kundene i henhold til forskriftskravene, blant annet REACH (registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner for bruk av kjemikalier) og RohS (restriksjoner for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr).


REACH-samsvar
Selv om det kun gjelder noen få av våre kabler, har vi som mål å oppnå 100 % samsvar gjennom hele forsyningskjeden vår, samtidig som vi sikrer at alle leverandører finner sikre erstatninger for begrensede råmaterialer i fremtiden. Vi holder brukere og kunder informert; på den måten blir REACH-samsvar et felles mål og et felles ansvar.


Samfunnsansvar
Nexans har integrert samfunnsansvar i vår strategi for å oppfylle forventingene til alle interessenter.

Vi implementerte våre retningslinjer for etikk og forretningsatferd i mars 2009 og sluttet oss til FNs Global Compact i desember 2008.

Dermed har vi forpliktet oss til å støtte og implementere ti grunnleggende prinsipper innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljøvern og anti-korrupsjonstiltak.


Sertifisert miljøstyringssystem
Alle våre produksjonsanlegg har et miljøstyringssystem, enten internt (med "EHP-merking" – Highly Protected Environment) eller ISO 14001-sertifisert, samt helse- og sikkerhetsprogram.