Nexans' engasjement

Nexans commitmentNexans har som mål å forbedre sikkerheten i bygg ved å beskytte liv og eiendom mot brann med sine innovative halogenfrie og funksjonssikre kabler. 

Nexans er ledende innen kabelindustrien takket være våre 4 forskningssentre med mer enn 600 eksperter fordelt på 22 enheter rundt omkring i hele verden. Nexans utvikler materialer og teknologier i verdensklasse for å sikre at våre produkter har de beste egenskapene. 

Våre retningslinjer for samfunnsansvar har blant annet som mål å øke allmenn bevissthet om brannsikkerhet i bygg. Nexans er svært aktiv i standardiserings- og reguleringsorganer og deltar i flere nasjonale og internasjonale komiteer som er involvert i dette feltet.