Alsecure®-serien: Halogenfrie kabler

  

Halogenfrie kablerNår det skal velges materialer, er røyksvakhet og lav surhetsgrad i gassutslippene viktig. I tilfelle brann vil materialer med slike egenskaper gjøre det mulig å redusere omfanget av farlige gasser og gjøre rømning lettere. Det er viktig at mengden ugjennomsiktig røyk og skadelige utslipp er på et så lavt nivå som mulig ved brann.
 
Flesteparten av dødsfall ved brann skyldes inhalering av giftige gasser. Det er viktig å redusere eksponeringstiden mot disse gassene ved å legge til rette for trygg evakuering med best mulig sikt.

 

 
halogen free


Begrense varmeutvikling og brannspredning

Kabler består generelt av en leder av metall (eller glass) og organiske materialer for isolasjon og skjerming. De organiske materialene er i varierende grad brennbare.
Når det gjelder kabeldesign, innebærer redusert grad av brannspredning bruk av materialer som er selvslukkende eller forsterket med flammehemmere. Alle Nexans’ installasjonskabler er branntestet i henhold til anerkjente nasjonale og internasjonale normer og standarder.
 

Fordeler med ALSECURE®-kabler  

     
  • Betydelig forsinkelse av brannspredningen, slik at man får verdifull tid til evakuering og brannslukking. 
  • Reduksjon til et minimum av ugjennomsiktig røyk, giftige og korrosive gasser, den fremste årsaken til brannrelaterte dødsfall, og skade på utstyr og strukturer.
  • Et bredt utvalg som passer til ulike lands myndighetskrav, bransjer, bygningstyper og installasjonspraksis.
 

Cables Solutions


Røyksvak signal-/kontrollkabel
Installasjonskabel

Røyksvake signal og kontrollkabler, for allsidig bruk innendørs og utendørs.

God sikt (lite røyk) og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i bygninger i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Våre halogenfrie og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning.

Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser
   
Røyksvak installasjonskabel og ledning ≤1kV
Installasjonskabel

God sikt (lite røyk) og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i bygninger i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Våre halogenfrie og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser