HYPRON ®

Hypron

Trygg raffinering og petrokjemisk behandling krever blyfrie HYPRON®-kabler.

Raffinerier og petrokjemiske anlegg har behov for mange ulike typer kabler. Faktisk inneholder et gjennomsnittlig anlegg cirka 3 000 km kabler. Disse kablene må tåle bruk i et miljø der det er alvorlig fare for skade knyttet til penetrering av kjemiske produkter (syrer, baser, alifatiske og aromatiske hydrokarboner). Derfor har det vært vanlig å bruke blyskjerming og grave ned kablene for dermed å sørge for sikkerhet ved anlegget og driftskontinuitet.
 

 
Nexans' HYPRON®-kabler er et miljøvennlig alternativ til tradisjonelle kabler med blyskjerming. Det tok fem år å utvikle teknologien, og kablene består av tre konsentriske, samekstruderte mantler som sammen har tre viktige egenskaper:

 • Det innerste laget med AluPE-tape (aluminum-polyetylen) er vanntett.
 • HDPE-skjermingen (High Density Polyethylene) er motstandsdyktig overfor uorganiske kjemikalier (klor, syntetiske oljer).
 • PA (polyamid) er motstandsdyktig overfor organiske kjemikalier (aromater, benzen, bensin, olje osv.)

HYPRON®-teknologi kan brukes på alle typer kabler på raffinerier / i petrokjemisk industri:

 • kraftkabler
 • kontroll-, instrumenterings- og kompensasjonskabler
 • kommunikasjonskabler 
   

Disse kablene er ekstra solide, motstandsdyktige og nesten umulige å ødelegge, siden de tre ekstruderte beskyttelseslagene er så godt festet til hverandre.
 
Alle HYPRON®-kabler kan tilpasses slik at de blir brannbegrensende (redusert antennelighet, brannspredning, varmeutvikling, røykutvikling og toksisitet) og brannsikre (elektrisk kontinuitet ved brann). Sistnevnte oppnås med Nexans-patentert INFIT™-teknologi. Hvis det oppstår brann, danner INFIT™-isolasjonen et hardt, keramisk sjikt som sikrer kretsintegriteten og holder alarmer, belysning av utgangsskilt, heiser, pumper, høyttaleranlegg og vifter i drift. Kablene kan også beskyttes mot gnagere, UV-stråling, svovel osv.
 

Fordeler med blyfrie HYPRON®-kabler fra Nexans

 • miljøvennlige kabelløsninger som overholder internasjonale standarder
 • koster opptil 20 % mindre enn tradisjonelle kabler med blyskjerming
 • mer kompakte og beregnet på høyere tetthet i nettverket
 • opptil 45 % lettere og dermed enklere å transportere, lagre og installere
 • ingen blyskjøter, enklere tilkobling og lengre kabelstrekk
 • like god beskyttelse som bly og en levetid minst 25–30 år
 • tåler temperaturer opptil 87 °C
 • kan armeres og tilpasses i henhold til behov

Filer (vedlegg)