Kompetansesenter for undervannsteknologi

Fabrikken i Halden er Nexans' kompetansesenter for sjøkabler til kraftoverføring, kabler til bruk mellom plattformer og umbilicals til offshore-industrien.

Moderne utstyr
Fabrikken har moderne utstyr for produksjon av stålrør-umbilicals og kombinerte kabler for offshore-markedet, blant annet to vertikale lay-up-maskiner med plass til et stort antall tromler og kurver. Et spesielt kjennetegn ved fabrikken er svingskivene som brukes til lagring av halvfabrikata mellom prosesser, og de store svingskivene utenfor fabrikken som brukes til lagring av ferdige kabler. Fra disse selvdrevne utendørs svingskivene – med en diameter på 30 meter og en lagringskapasitet på 35 000 tonn – kan hele kabellengder overføres direkte til kabelleggingsfartøy med tilsvarende svingskive. Fra denne fabrikken har vi levert kabler med hele lengder på opptil 145 km og en vekt på 6 300 tonn.
 

 • Papirisolerte kabler
  Fabrikken i Halden har utstyr for produksjon av lange, papirisolerte og tunge sjøkabler til kraftoverføring. Fabrikken kan produsere kabler med ledere opptil 2 500 mm2, for spenning opptil 765 kV.
 • PEX-isolerte kabler
  Den vertikale produksjonslinjen for PEX-kabler er plassert i et tårn som er over 100 meter høyt. Ekstruderingslinjen er et helt lukket system for sjøkabler opptil 420 kV. Nexans kan produsere hele lengder med PEX-kabler av fabrikkskjøter. Hvis det brukes testede fabrikkskjøter på fasene, begrenses maksimumslengden bare av kapasiteten til lageret og kabelleggingsfartøyet. 
 • DEH-kabler (Direct Electrical Heating)
  Sammen med norske operatører og forskningsorganisasjoner har Nexans ledet an i utviklingen av DEH-teknologi. Verdens første installasjon av et DEH-system ble gjennomført i 2000 på Statoils Åsgard-felt for olje- og gassutvinning på den norske kontinentalsokkelen. Der brukes det til å varme opp gjennomstrømningslinjene for å hindre at det dannes hydrater. Siden den gang har Nexans levert over 200 km med DEH-kabler. 
 • Umbilicals
  Nexans innførte stålrør-umbilicals i 1993 og dynamiske stålrør-umbilicals i 1995. Til sammen har selskapet levert over 2 400 km med umbilicals, for eksempel umbilicals beregnet på 2 300 m vanndybde for Shells Nakika-prosjekt. Til Statoils Snøhvit-felt leverte vi blant annet en rekordlang (145 km) hoved-umbilical for overføring fra land til sjø. Nexans tilbyr fullstendig integrerte tjenester for umbilicals. De omfatter alt fra ingeniørarbeid og sveising av stålrør til kvalifikasjonstesting og montering.

Forskning og utvikling
Vi gjennomfører forskning og utvikling på et omfattende utvalg sjøkabler og umbilicals. Her er noen eksempler på viktige aktiviteter knyttet til forskning og utvikling:

 • Store vanndybder
  Dynamiske og statiske umbilicals og umbilicals til kraftoverføring beregnet på store vanndybder. 
 • Isolasjonssystemer
  Isolasjonssystemer for HVDC- og HVAC-sjøkabler, basert på papir og ekstrudert polymer.

Halden plant in Norwyay

Fabrikken ble bygget for å produsere 120 km med 350 kV Skagerrak-kabler tidlig på 1970-tallet. Siden starten har fabrikken stadig blitt utvidet og oppgradert for å holde tritt med utviklingen innenfor papirisolerte, høyspente AC- og DC-kabler; PEX-isolerte (krysskoblet polyetylen), høyspente kabler; kombinerte kabler; kabler for oppvarming av rørledninger, og umbilicals til offshore-industrien.


Milepæler
Fabrikken har levert kabler til en rekke prosjekter som er blitt stående som milepæler innenfor sjøkabelteknologi, blant annet:
 • første 250 kV DC-kabler over Skagerrak
 • første 525 kV AC-kabler mellom Vancouver Island og fastlandet av British Columbia (Canada)
 • første 400 kV DC-kabler 
 • første stålrør-umbilicals
 • første system bestående av 420 kV PEX-isolerte AC-sjøkabler for Ormen Lange
 • første DEH-systemer for offshore-rørledninger
 • 400 kV AC-kabler for vanndybder på maksimalt 830 meter
 • første IRC (Integrated Return Conductor) HVDC-kabel (mellom Skottland og Nord-Irland)