Nexans' løsninger

Nexans sørger for at olje og gass strømmer både til lands og til vanns

Nexans' answersNexans er til stede på alle nivåer i olje- og gassproduksjon. Vi tilbyr et bredt utvalg av kraft- og telekommunikasjons-kabler for offshore oljeleting, produksjon, prosessering, lagring og transport. Vi utvikler forbedret installasjonsteknologi, samt nedgravningssystemer for kabler på sjøbunnen.

Vi tilbyr innovativ teknologi gjennom lange, umbilicals for dypvann for å imøtekomme det stadig økende behovet for pumper og undersjøiske prosesser. Nexans tilbyr også høyhastighets fiber- og kobberstamnett for dataoverføring og fjernstyringsapplikasjoner.

Tilpassede offhore-løsninger inkluderer:

 • elektriske DEH-kabler som holder rørledningene i gang
 • skjerming som tåler havsalt, kjemikalier og leire
 • avanserte brannsikre produkter
 • tilpasset programvare for optimal installasjon av dynamiske stigerør.

Nexans spiller en stadig viktigere rolle innen rådgivning og service i offshore-virksomheten, som inkluder:

 • seismiske undersøkelser,
 • planlegging av arkitektur og teknologi for ekstreme vanndybder,
 • drift av fjernstyrte undervannsfartøyer,
 • simulering og testing,
 • telekommunikasjonsnettverk (inkludert Internett-nettverk offshore),
 • oppgradering av infrastrukturen på oljefeltene,
 • opplæring, vedlikehold,
 • fjerning og resirkulering av kabler.

Nexans ser behovene i sammenheng

 • kabler for alle bruksområder, fra kartlegging og produksjon til raffinering og transport
 • fullt sortiment av kabler for lav, middels og høy spenning for brønner og plattformer
 • lange umbilicals for dypvann med økt kraftkapasitet (opptil 36 kV)
 • avanserte fiber-/ og kopperløsninger til WAN og LAN for fiberoptiske kommunikasjonssystemer fra land til plattform og mellom plattformer
 • standard og interkonnektive løsninger for tilgjengelighet verden over
 • høy ytelse under tøffe forhold, inkludert varme, kulde, saltvann, leire og olje
 • installasjonsekspertise for havdyp og "seafloor-to-surface"
 • redusert vekt og volum gjennom  PEX-kabeldesign
 • høy grad av brannsikkerhet og brannbestandighet for å verne mennesker og utstyr
 • komplett sortiment av tilpasset utstyr, inkludert wet-mate connector-teknologi