Produkter og løsninger

Global ekspertise innen kabler: pålitelige løsninger for komplekse olje- og gassprosjekter.

Nexans er til stede på alle nivåer i olje- og gassproduksjonen. Vi tilbyr et bredt utvalg av kraft- og telekommunikasjonskabler for onshore og offshore prosjektering, produksjon og distribusjon. Vi leverer også til raffinerier og petrokjemisk virksomhet.