Markedsutfordringer

Utfordringer i olje- og gassindustrien.

Off shore market challengesOlje- og gassindustrien reduserer stadig kostnader, øker effektiviteten og utvinner nye felter. Verden blir stadig mer avhengig av offshore-ressurser, og for å sikre fremtidige leveranser, utvinner bransjen nå også gass fra større dyp (+3 000 meter).
 

Fra store havdyp

Innen 2015 vil nesten 25 % av oljeproduksjonen komme fra store havdyp (sammenlignet med 2 % i 2002). I mellomtiden vil ny "subsea-to-shore"-virksomhet føre til at gassproduksjon fra store havdyp vil tilsvare og mest sannsynlig overstige 12 %.


Økt behov for gass-infrastruktur

Videreutvikling av olje- og gassutvinning vil medføre økt behov for gass-infrastruktur, som omfatter rørledninger, subsea template-systemer, kontrollsystemer for "smarte brønner" samt undersjøiske prosesser.
Det vil også stimulere til nye utgaver av FPSO-skip, strekkstagsplattformer (TLP-plattformer) og MSV-skip (Multipurpose Support Vessels).


Lengre undersjøiske kraftkabler og umbilicals

Driftskostnadene kan reduseres kraftig ved å fjernstyre undervannsaktiviteter fra land. Det krever imidlertid lengre undersjøiske kraftkabler og lengre umbilicals.
"Smarte brønner" til havs fjernstyres gjennom sensorer, instrumenter og kontrollkabler samt utvidede nettverk for applikasjonsdeling mellom brønner og plattformer.


Forventninger til kabelprodusenter

  • komplett sortiment av kabler for kraft, kontroll og data
  • pålitelighet og holdbarhet for kontinuerlig produksjon
  • installasjonsekspertise for store havdyp
  • teknologi for rørledninger, tanktransport og lagring
  • undersjøiske kraftkabler og umbilicals for pumper og prosessering
  • undersjøiske fiberoptiske systemer for kommunikasjon og overvåking av havbunnen
  • ekspertise og utstyr for å ferdigstille undersjøiske ventiltrær
  • programvarekapasitet til å teste løsninger for dynamiske stigerør, særlig på store havdyp
  • miljøvennlighet og sikkerhet til havs

Nexans møter utfordringene med et komplett sortiment av kabler for kraft, kontroll og data for offshore subsea-prosjekter.