Fastmonterte installasjonskabler for lav spenning

  • Low-voltage fixed installation cablesKobber kan ha en eller flere ledere og ha EMC-skjerming.
  • Selv om enkeltledere i aluminium er større, veier de halvparten så mye, noe som gjør dem rimelige og enklere å håndtere og installere i høye tårn.

 

Nexans har levert et bredt spekter av installasjonskabler for lav spenning til Alstom Wind, Nordex, Siemens osv.
 

Disse kablene tilhører Windlink®-løsningen som er utviklet av Nexans for det svært krevende vindturbinmarkedet.


Cables Solutions


Røyksvak installasjonskabel og ledning ≤1kV
Installasjonskabel

God sikt (lite røyk) og lavt nivå av farlige avgasser er viktig i bygninger i en brannsituasjon, slik at effektiv rømning kan foregå. Våre halogenfrie og røyksvake kabler er nettopp konstruert med dette som hovedmålsetning. Produktene har følgende egenskaper:

  • Selvslukkende, bidrar til å redusere brannspredning
  • Avgir lite røyk under brann
  • Avgir lite farlige avgasser