Horns Rev II

nxn MF-banner-510 HornsRev2

Horns Rev II w120-1Prosjektbeskrivelse:

 • Sammenkobling av 91 vindturbiner ved Horns Rev II og en sentral offshore-transformatorstasjon med gangbro til en boligenhet.
 • Når vindparken står ferdig i slutten av 2009, vil den kunne forsyne ca. 200 000 husstander med strøm. Det tilsvarer 2 % av det samlede strømforbruket i Danmark.
 • Vindparken ligger på en sandbanke 27–41 km utenfor vestkysten av Danmark.

Kundens utfordringer:

 • Horns Rev 2 blir verdens største havvindpark til dags dato.
  Det er første gang i vindmøllehistorien at det bygges en boligenhet med tilknytning til en havvindpark.
 • Sammenkobling av 13 rader som hver består av sju turbiner. Hver turbin leverer 2,3 MW, og totalt installert effekt tilsvarer ca. 210 MW.
 • Kablene er gravd ned på 9–18 meters dyp.


Horns Rev II w120-2Nexans' løsninger:

 • 70 km undersjøisk kraftkabel for middels spenning (MV) til det danske offshore-vindkraftverket Horns Rev 2 innen 2010.
   
 • En undersjøisk kabel for høy spenning (HV) som kobler vindkraftverket til det danske landstrømnettet.

Foto: Dong Energy