Noen referanser

Klikk på en av lenkene for mer informasjon om noen av våre referanser

Landbasert

Offshore

  • Smøla -Statkraft
  • Hitra - Statkraft
  • Bessakerfjellet - Trønderenergi
  • Hundhammerfjellet – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
  • Mehuken II - Kvalheim Kraft
  • Nygårdsfjellet, trinn II - Nordkraft Vind
  • Høg-Jæren – Norsk Vind Energi
  • Lista – Fred. Olsen Renewables
  • Midtfjellet fase 1 og 2 – Midtfjellet Vindkraft
  • Raggovidda - Varanger Kraft