AGC - Bombardier

AGC - Bombardier banner

 

 

AGC - Bombardier 1Prosjektbeskrivelse:

  • AGC er Bombardiers nyeste generasjon av lavgulvstog for transport i byer og forstadsområder. De består vanligvis av 3 eller 4 togsett, har 160–220 seter og kjører i 160 km/t. 

Kundens utfordringer:

  • For å imøtekomme kravene forbundet med økende pendlertrafikk utvikler Bombardier en ny generasjon tog med høy ytelse. Disse togene oppnår effektiv reisetid selv med hyppige stopp, samtidig som de sikrer utmerket driftstid og reduserer avbrudd til et minimum.

AGC - Bombardier 2Nexans' løsninger:

  • Nexans leverte 90 % av kablene, inkludert strømkabler, styrekabler, datakabler og koblingskabler.