Viktig utviklingsprosjekt i Sørøst-Asia

Syv plattformer og en av verdens største FPSO-er, på nordøst-kysten av Kina

Major South East Asia development project