Innbruddsalarmkabel

Anti-intrusion cablesStandardkabler for enkle på/av-signaler på dører, vinduer og så videre.

Også sensorkabler for bevegelsesdetektorer


Cables Solutions


Koaksialkabel
Telekabel (kobber og koaks)

RG koaksialkabel.

Dobbel og trippelskjemede koaksialkabler for Kabel-TV og satelittsystemer