LAN-kablingssystemer

LAN cabling solutionsNexans leverer mer enn bare kabler og tilbyr også systemløsninger med både kobber og fiber sammen med tilkoblingsmuligheter, tilbehør og infrastrukturstyring.

 

TNK-BP (Moskva); Orange (Bucureşti); Expo Zaragoza 2008


Cables Solutions


LANmark Kategori 7/7A (Klasse F/FA)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse FA
LANmark Klasse FA er designet for å gi optimale overføringsegenskaper for høyhastighetsapplikasjoner opptil 40Gbit. Systemets parskjerming muliggjør et spredenett hvor hvert uttak kan benyttes til å overføre ulike applikasjoner, f.eks. telefon, faks og data i samme kabel.

LANmark-7A System (klasse FA) bygger på den unike GG45-kontakten, som er en fremtidsrettet og samtidig svært økonomisk løsning, fordi i GG45 kontakten er en hybrid RJ 45 kontakt så lenge en benytter RJ45  Klasse E Kategori 6 inntil det blir behov for ytterligere kapasitet. Dette innebærer at alt eksisterende utstyr kan benyttes så som patchsnorer, elektronikk osv. Når det er behov for Klasse F kapasitet benyttes LANmark-7 patchesnorer med GG45 plugg. Ved å plugge inn GG45 pluggen i kontakten aktiveres en bryter og de fire midtre pinnene vil felles ne...

   
LANmark-OF Adaptere
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system
 
   
LANmark Kategori 5 (Klasse D)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse D
e-ssential/LANmark-5 klasse D leveres uskjermet versjon. Komponentene termineres enkelt med  et pressvertøy, LANmark-5 har egenskaper lik eller bedre en  kravene for Klasse D i henhold til NEK-EN 50173-, Et autorisasjonskurs gir et installatør rett til å gi 15-års Linksertifikat.

En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for Consolidation Point som er et omkoblingspunkt i f.eks. taket ved bruk av grenstaver. Dette vil redusere den maksimale lengden på linken i.h.t. tabell i NEK-EN 50 173

Applikasjoner
Alle nåværende og framtidige applikasjoner designet for Klasse E kanal inkludert men ikke begrenset til:

  •  10base T Ethernet
  •  100base T Fast Ethernet
  •  1000base T Gigabit Ethernet
  •  155 Mbit ATM

     

    Egens...

   
LANmark Tele
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Nexans Voice-serien inkluderer lydkvalitetskabel og IDC-tilkobling, og brukes til å integrere telefonapplikasjoner i en LAN-infrastruktur.

   
LANmark-OF Pigtails & skjøteutstyr
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system
 
   
LANmark-OF Patchesnorer
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system
 
   
LANmark-OF Uttak
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system
 
   
LANmark Kategori 6 (Klasse E)
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark 5, 6, 6A, 7A og 8 Kablingssystem

Klasse E
LANmark–6 komponenter er designet for å gi optimale overføringsegenskaper for høyhastighetsapplikasjoner som Gigabit Ethernet. Dette gir trygghet for framtidig vekst, en fornuftig løsning og sikker investering.

LANmark-6 kabelen er spesielt designet for å møte kravene fra morgendagens protokoller og den er dessuten kompatibel med dagens behov. Kabelen er konstruert med ett ”C³” senterelement for å sikre det enkelte pars posisjon gjennom hele kabelens lengde. Dette resulterer i stabile elektriske egenskaper og forbedrede verdier for viktige parameter som NEXT, FEXT og RL.

LANmark-6 kontakter og de tilhørende patchsnorer benyttes sammen med kabelen for å bygge en Klasse E kanal spesifisert opp til 250 MHz i henhold NS-EN 50173-1:2002.

 
En Permanent Link kan bestå av fra to til fire koblingspunkter. CP står for...

   
LANmark-OF Konnektorer & tilbehør
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system

LANmark-OF offers cutting edge connectivity products including connectors, couplers, pigtails, patch cords,…

Each product has been thoroughly developed to ensure best system offering while meeting stringent international standards.

 

Small Form Factor products

Full range of pigtails, patchcords and adaptors supporting both small form factor MT-RJ and LC connectors as well as ST and SC connectors.

 

Snap-in concept

Nexans ‘snap-in’ format allows quick and easy installation without screws. They are available in SC format as well as the small form factor LC and MT-RJ connectors.

   
LANmark-OF Patchepanel
Nexans Cabling Solutions - LANmark - et komplett system /LANmark-OF Fiberoptiske system

LANmark-OF offers cutting edge hardware products including patch panels, zone distribution boxes and outlets.

Each product has been thoroughly developed to ensure best system offering while meeting stringent international standards.

 

Modular concept

The fully modular design allows mixing of different Snap-in adaptor types : LC, MT-RJ and SC. Benefits: up to 24 fibres for the Zone Distribution Box and 48 for the Patch Panel. Both are compatible for loose tube and tight buffer cables.